Ариутгах татуургын хүлээн авах сав, гэрийн био суултуур болон бага хэмжээний ариутгах байгууламжид хэрэглэдэг тусгай зориулалтын бодис.

Ариутгах үйлчилгээтэй, хатуу хог хаягдлыг уусгах чадвартай, бохир усны урсгалыг хөнгөвчилж, эдийн засгийн хэмнэлт гаргах  боломжийг олгоно.

Хэрэглэх арга:

  1. Концентратыг 20-25 гр/л харьцаагаар тооцож усаар шингэлнэ.
  2. Бэлэн болсон уусмалыг 40 гр/л байхаар тооцож ариутгах татуургын хүлээн авах саванд хийнэ. Аль эсвэл концентратыг шууд 1 гр/л байхаар тооцож ариутгах татуургын хүлээн авах саванд хийнэ.
Top